איך ניתן למחוק תיק פלילי?

לאור ההשלכות של רישום פלילי, מבקשים מבצעי העבירה למחוק את התיק הפלילי מוקדם ככל האפשר. החוק קבע לכך קריטריונים והם נכללים בהנחיות לגבי תקופת המחיקה ותקופת ההתיישנות.

תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה

מחיקת הרשעות פליליות מתבצעת כדי לתת למבצע העבירה אפשרות לפתוח דף חדש בחייו למרות המקרה שבו הוא הורשע. הנסיבות אשר נבדקות הן בכל מקרה לגופו והן כוללות את חומרת העונש שנגזר עליו ואת גילו של אדם זה, אם הוא קטין או בגיר.

מחיקת תיק פלילי סגור 

תיק פלילי נותר פתוח בהתאם לחוק לכמה שנים. עצם קיומו עלול להכביד בחייו של אדם זה כיוון שאינו יכול להוציא לדוגמה תעודת יושר מהמשטרה עבור מקום העבודה או לצורך השכרת דירה. לכן המגמה היא לעשות כל שניתן כדי למחוק תיק פלילי סגור, על פי האפשרויות בחוק ותוך פרק זמן קצר.
לחצו לפרטים נוספים אודות תהליך הטיפול במחיקת תיק פלילי.

מחיקת הרשעה במועד מוקדם יותר 

קיימים מקרים אשר בהם פונה עורך הדין המייצג את האדם שהורשע לנשיא המדינה, בבקשה למתן חנינה ומחיקת הרישום הפלילי תוך מתן הסבר מפורט על הסיבות הייחודיות כדי לקדם תהליך זה.

אם מדובר בתיק סגור, מבקש עורך הדין את שינוי עילת סגירה מהמשטרה וזאת עקב היעדר עניין לציבור, חוסר אשמה או חוסר ראיות. לחילופין, אפשר לפעול בהתאם למחיקת רישומים סגורים ממי שאחראי על נושא זה במשטרה.
מוזמנים לפנות אל עו"ד גיל באיער המתמחה במחיקת תיקים פליליים!

תקופת ההתיישנות

מחיקת תיק פלילי נמדדת על פי תקופת ההתיישנות אשר חלפה ממועדו של המקרה שבגינו נפתח התיק.

  • אם האדם שהורשע נידון לשנה אחת של מאסר, תקופת ההתיישנות היא בת שבע שנים מעבר לתקופת המאסר.
  • אם תקופת המאסר הייתה עד חמש שנים, תקופת ההתיישנות של בגיר תהיה בת עשר שנים ושל קטין שבע שנים מעבר לתקופת המאסר.
  • אם תקופת המאסר הייתה גבוהה מחמש שנים, אורכה של תקופת ההתיישנות היא כפולה מתקופת המאסר ואורכה לא תהיה יותר מחמש עשרה שנים מעבר לפרק הזמן שבו שהה במאסר. עבור קטין בנתונים הללו תקופת ההתיישנות תהיה בת עשר שנים בנוסף לתקופת המאסר.

אודות המחבר

nobhillsoft@gmail.com'
השארת תגובה