מהם ההבדלים בין צו ירושה לעומת צו קיום צוואה?

צווי ירושה וצווי קיום צוואה הם שני מושגים משפטיים שונים העוסקים בחלוקת נכסים לאחר מותו של אדם. בעוד ששניהם מתייחסים בירושה, יש להם דרישות והשלכות משפטיות שונות. במאמר נדבר על ההבדלים בין צו ירושה לעומת צו קיום צוואה.

אז מה ההבדל בין צו ירושה לעומת צו קיום צוואה?

צו ירושה הוא הליך משפטי המתקיים כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה תקפה. במקרה זה, נכסיו של הנפטר מחולקים בין יורשיו לפי כללי הראיונות. כללים אלה משתנים בהתאם לתחום השיפוט, אך בדרך כלל, קרובי המשפחה הקרובים ביותר זכאים לחלק בעיזבון.

מאידך, צו קיום צוואה הוא מסמך משפטי המפרט את רצונותיו של הנפטר באשר לחלוקת נכסיו. צוואה היא סוג של צו צוואה המאפשר לאדם לציין כיצד יחולקו נכסיו לאחר מותו. על הצוואה להיות חתומה ולראיה בהתאם לדרישות החוק כדי שתהיה תקפה.

אחד ההבדלים המרכזיים בין צו ירושה לצו צוואה הוא רמת השליטה שיש לנפטר על חלוקת נכסיו. בצו ירושה, חלוקת הנכסים נקבעת על פי כללי הירושות המשפטיים, ולנפטר אין נגיעה לאופן חלוקת נכסיו. לעומת זאת, צו צוואה, כגון צוואה, מאפשר לנפטר לפרט כיצד בדיוק ברצונו לחלק את נכסיו.

הבדל נוסף בין צווי ירושה לצווי צוואה הוא ההליך המשפטי הכרוך בכך. צו ירושה הוא הליך משפטי שיוזמים יורשיו של הנפטר, והוא יכול להיות תהליך סבוך הכולל הוכחת זהות היורשים וקביעת שווי הנכסים. לעומת זאת, צו צוואה, כגון צוואה, הוא מסמך משפטי הניתן לביצוע בקלות על ידי מנהל העיזבון של הנפטר.

ליעוץ בנושא צוואות צרו קשר

מה חשוב לדעת לבסוף?

לסיכום, צווי ירושה וצווי צוואה הם שני מושגים משפטיים שונים העוסקים בחלוקת נכסים לאחר מותו של אדם. בעוד ששניהם מתייחסים בירושה, יש להם דרישות והשלכות משפטיות שונות. צו ירושה נקבע על פי הכללים המשפטיים של עירבון, ואילו צו צוואה מאפשר לנפטר לפרט כיצד יחולקו נכסיו לאחר מותו. הבנת ההבדלים בין שני המושגים המשפטיים הללו חשובה לכל מי שרוצה להבטיח שהנכסים שלו יחולקו לפי רצונו.

למידע נוסף פנו לעו"ד מלכא ושות'

אודות המחבר

nobhillsoft@gmail.com'
השארת תגובה